Logo med tittel og dato.png
sammensatt bilde.jpg

Det er fortsatt en del mennesker som opplever at det er vanskelig å være åpen om rusproblemer, og flere har erfart at rusproblemene har skapt utfordringer i både familie- og arbeidsliv. I årets program ønsker vi å utfordre bildet av hvem «den typiske brukeren» er og snakke om hvordan vi kan bidra til å bygge ned fordommer og forebygge utenforskap. Hvordan kan vi bidra til å øke forståelse for at rusproblemer ikke bare rammer «de andre» - men en av oss? Og hvordan kan vi inkludere de som på ulike vis har falt utenfor til å igjen bli en del av fellesskapet?

 

Fagfolk, brukere, arbeidsgivere og andre vil dele sin kunnskap og perspektiver på stigma, tilhørighet, avhengighet og behandling under Ruskonferansen 2021. Det blir foredrag, panelsamtaler, forskningsformidling, virtuelle stands og mulighet til å knytte kontakter og ha digitale møter med andre deltakere.

Velkommen skal dere være!