Ruskonferansen 2019

Trondheim, 24. og 25. april

Rusproblematikk angår og berører oss alle – enten i kraft av at vi er medlemmer av storsamfunn eller lokalmiljø, gjennom roller i arbeid og fritid, som brukere eller pårørende.


Hva er det i samfunnet og kulturen som bidrar til rusproblemer? Hva er det som gjør at noen lokalsamfunn har mye problematikk og andre lite? Når og hvordan overføres rusproblematikk fra generasjon til generasjon, og hvilke faktorer gjør at noen individer er mer sårbare for å utvikle rusproblemer enn andre?

Hvordan skal vi som samfunn hjelpe de som er mest berørt? Hvordan kan vi vite hva slags behandling som virker og hva som er viktig for brukere og pårørende? Og hva kan vi gjøre for at flest mulig skal få den hjelpen de har behov for?


Dette er noen av spørsmålene vi stiller foredragsholderne under Ruskonferansen 2019. Vi ser frem til to dager spekket med kunnskapsformidling, engasjement og gode møter mellom fagfolk, brukere, pårørende, beslutningstakere og andre interesserte.

 

Velkommen skal dere være!

 

© 2018 Kompetansesenter rus- Midt-Norge