top of page

Guri Spilhaug

guri spilhaug.png

Lege, spesialist i rus-og avhengighetsmedisin. Variert jobberfaring innenfor fagområdet rus og avhengighet siden 1990.

Klinisk virksomhet i Oslo universitetssykehus, ledelse i Kirkens Bymisjon, spesialrådgiver i Legeforeningens fagavdeling, oppfølging av fagområdet og «byråkrati»  i Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst.

Leder av Norsk forening for rus - og avhengighetsmedisin i Legeforeningen og vært med på utviklingen av egen spesialitet for leger.

bottom of page