Willy Pedersen

willy pedersen.jpeg

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Willy Pedersen har forsket på ungdom og rus siden 1980-tallet. Han har skrevet en rekke bøker som «Bittersøtt – ungdom og rusmidler» og «Gatekapital» om ungdom som dealer hasj på gaten i Oslo.  

Under konferansen vil Pedersen snakke om rusreformen og hvilke konsekvenser den vil få.

Den norske russcenen endret seg dramatisk på 1960-tallet ved at vi fikk nye stoffer som cannabis inn i ungdomsmiljøene. Samtidig fikk politi og strafferett en mye mer sentral rolle.

 

Nå foreslår regjeringen å avkriminalisere bruk av narkotika. Hva blir konsekvensene for dem som jobber med unge og rus?