top of page

Unni Korshavn

Unni Korshavn jobber som avdelingssjef ved poliklinikk og LAR ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital.

Hun har tidligere vært avdelingssjef for krise-korttid og rusakutt ved samme klinikk.

 

Korshavn er ansvarlig for implementering av  det nye kapittelet om overdoseforebygging i pakkeforløpene. 

Under Ruskonferansen holder hun innlegget «Hvordan jobber vi med overdoseforebygging?» sammen med Berit Elshaug Johansen

Unni Korshavn.jpg
bottom of page