top of page

Tora S. Gaden og Daniel Garcés

Tora S. Gaden er en av to musikkterapeuter ved mottaks- og oppfølgingssenteret på Eidsvåg i Bergen – et kommunalt lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet.

 

MO-sentrene har fokus på skadereduksjon og er en del av den nasjonale overdosestrategien. Gaden er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole, og har nylig fullført sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.

 

I 2020 vant hun den nasjonale formidlingskonkurransen Forsker Grand Prix. Tora er særlig interessert i sang og stemmebruk som verktøy for emosjonsregulering.

Foto: Marie Nornes

Daniel Garcés & Tora S. Gaden - Foto Marie Nornes.jpeg

Daniel Garcés er en av to musikkterapeuter ved mottaks- og oppfølgingssenteret på Eidsvåg i Bergen – et kommunalt lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet. MO-sentrene har fokus på skadereduksjon og er en del av den nasjonale overdosestrategien.

 

Han er utdannet ved Griegakademiet i Bergen og har erfaring fra psykisk helsevern og rustjenesten. Garcés er særlig interessert i rap-teksters terapeutiske potensiale for rusavhengige, både fra et sinnemestringsperspektiv, men også som et selvransakingsverktøy.

 

Dette vil Gaden og Garcés vise eksempler på i foredraget.

bottom of page