Terje Pedersen

Terje%20Pedersen_edited.jpg

Terje Pedersen er en 51 år gammel mann fra Trondheim. Han har levd med rus og utenforskap i mange år. Han har likevel vært mange år i arbeidslivet.

- Jeg er en sånn type at når det går bra, da går det veldig bra. Går det dårlig så går det helt forferdelig dårlig. Ingen mellomting liksom, sier han selv. 

Pedersen har tre døtre. Han forteller at han levde et familieliv med eget hus, jobb, samboer og småbarn i noen år men det raknet. Dermed falt han tilbake til rus, kriminalitet og flere fengselsopphold. For sju år siden kom han inn i LAR, og de siste fem årene har han vært i jobb i et sosialt entreprenørskap som heter Hogst AS. Arbeid har alltid vært en bærebjelke i gode perioder for Pedersen, og det er nettopp i panelsamtalen om arbeid han deltar under Ruskonferansen.