top of page

Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb er en Nabolagsklubb stiftet i 2015 som en protestaksjon på manglende fritidstilbud og fasiliteter for å drive «community building» i landets fattigste nabolag.

Klubben drifter også et ledertreningsprogram for ungdom og er en av Oslos største arbeidsplasser for ungdom. Det viktigste målet er å skape innenforskap, få flest mulig gjennom videregående skole og sørge for et godt aktivitetstilbud slik at alle har like muligheter.

På sju år har klubben vekket oppsikt både nasjonalt og internasjonalt med måten de bruker klubbensom ”aktivistverktøy” for å løfte Tøyen og skape et bedre nabolag.

Sindre Andresen, Øystein Olsen Amdam, Abdinor Barre kommer til Ruskonferansen for å holde foredraget «Nabolagscoaching»

Tøyen sportsklubb foto Karianne Hjallen.jpg

Foto: Karianne Hjallen

bottom of page