top of page

Stein Arve Strand

Stein Arve Strand.jpg

Stein Arve Strand har jobbet i KORUS Midt siden 2014.

 

Før den tid har han hovedsakelig erfaring som leder i kommunal sektor. I 2020 gjennomførte KORUS Midt prosjektet «Utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen» sammen med statsforvalteren i Trøndelag, Napha, Kompetansesenter for brukerstyrte tjenester – KBT og ikke minst Medvandrerne.

 

Prosjektleder den gang, og hovedansvarlig for innsatsen nå, er Strands kollega og årets villmarking 2022 Sigrid Rohde.

 

Strand forteller at de opplever stor interesse og engasjement regionalt og nasjonalt for utendørsterapi, som han vil forteller mer om sammen Are Lerstein og Raymond Tollefsen fra Medvandrerne.

bottom of page