top of page

Solrun Elisabeth Steffensen

Solrun Elisabeth Steffensen er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger. Hun har jobbet i NAPHA siden januar 2009. Steffensen har lang erfaring fra klinisk arbeid i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet som høgskolelærer og har erfaring fra internasjonalt hjelpearbeid.

I NAPHA jobber Steffensen spesielt med tema som bruker- og pårørendeinvolvering i tjenesteutvikling, recovery og erfaringskompetanse, nettverksmøter med åpen dialog, folkehelse og Rask psykisk helsehjelp.

I arbeidet med ledelse av nettverksmøter samarbeider Steffensen med KORUS, KBT, A-larm, RIO, Mental Helse og LPP.

Solrun Steffensen.jpg
bottom of page