top of page

Siv Åse Syrstad

Siv Åse Syrstad ble ferdig med psykologutdanningen i 2001. Siden har hun jobbet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. De siste åtte årene har hun virket som fagleder og enhetsleder etter at Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord ble til Orkland kommune i 2020.

Syrstad har vært med på å bygge opp tilbudet som kommunen har på psykisk helse- og rusfeltet. 

Hun deltar på sofasamtalen om kloke grep for fremtida på slutten av dag to av Ruskonferansen. 

siv_åse_syrstad_COL (1).jpg
bottom of page