top of page

Roar Bakken

Roar Bakken er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en mastergrad innen psykisk helsearbeid fra Nord universitet. Han har jobbet i KORUS siden 2010. Bakken har lang erfaring fra klinisk arbeid i kommunheelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I KORUS jobber Bakken spesielt med tiltak som ansvarlig alkoholhåndtering, arbeidsliv og rus, kommunalt rusforebyggende arbeid, undervisning i Motiverende samtale,  og ledelse av nettverksmøter med åpen dialog.

I arbeidet med ledelse av nettverksmøter samarbeider Bakken med flere aktører som andre kompetansesenter (NAPHA og KBT), og bruker- og pårørendeorganisasjoner som A-larm, RIO, Mental Helse, LPP.

Bakken er opptatt at pårørende- og brukerinvolvering, gode overganger i helsetjenestene og gode samarbeidsarenaer. Nettverksmøter med åpen dialog, som blir temaet han skal snakke om under Ruskonferansen, kan være et godt supplement i dette arbeidet.

Roar Bakken-cropped.jpg
bottom of page