top of page

Program for Ruskonferansen i Trondheim
(Med forbehold om endringer)
Møt bidragsyterne her

18. april

09:00-10:00

10:00-10:15

10:15-10:45

Registrering og mingling

Åpning av konferansen ved varaordfører i Trondheim, Mona Berger

Status ny forebyggings- og behandlingsreform, ved Ida Halvorsen Brenna og Siri Anne Strømsmo, Helse- og omsorgsdepartementet

10:45-11:25

11:25-12:30

12:30-13:10

13:10-13:45

Helhetlige tjenester- har vi folk nok til det? ved Gunnar Bovim, lege, rådgiver og leder av Helsepersonellkommisjonen.

Lunsj

Utdeling av Kommunerusprisen samt innlegg fra vinnerne

Dette er TSB – innenfor eller utenfor? ved spesialrådgiver Karoline Rollag og opplæringsansvarlig Eva Sørlie, Nasjonal kompetansetjeneste (TSB)

13:45-14:25

14:25-14:45

14:45-15:20

15:20-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Faglige betraktninger om fremtiden, ved Helge Waal, spesialist i psykiatri og professor emeritus ved SERAF

Pause

Integrert behandling for ROP-lidelser, ved Lars Lien, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, Høgskolen i Innlandet 

En av 14: Hvordan spørre pasienter om alkoholbruk og hvordan oppdages alkoholproblemer? ved Jørgen G. Bramness, professor ved UiT og seniorforsker ved FHI

Kartlegging av rustrender, ved Katrin Øien, rådgiver KORUS Midt. 

Innenfor eller utenfor? Sofasamtale med Leo Ajkic, konferansier, Helge Waal, spesialist i psykiatri og professor emeritus ved SERAF, Camilla Dahle, brukerrepresentant, og Aleksandra Bartoszko, sosialantropolog, professor i sosialt arbeid, og FoU-leder på Fakultetet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole.

19:00

Middag

Ruskonferansen_logo-2023_slagord_dato.png

19. april

08:30-09:05

09:05-09:40

09:40-10:00

Samtidig rusmiddelavhengighet og generelle læringsvansker, ved Kirsten J. Braatveit, forsker ved Helse Fonna og psykologspesialist ved Blå Kors Haugaland A-senter

Når foreldre ruser seg, ved Turid Wangensteen, forsker Ph.d ved Tyrili FoU og Martine Kihle Dalsrud, lærer og brukerrepresentant

Pause

PARALLELLE SESJONER

10:00-10:30

Parallell A: Prosjekt Bønder og avhengighet ved Aina Winsvold, prosjektleder Ruralis, Åse Prestvik, kvalitets- og utviklingsleder Blå Kors Lade  Behandlingssenter og Brit Logstein, leder for Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse og forsker ved Ruralis.

Parallell B: Hvordan jobber vi med overdoseforebygging? Ved Berit Elshaug Johansen, leder ved Enhet for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune og Unni Korshavn, avdelingssjef, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital

Parallell C: INTACT- integrert behandling av traume- og ruslidelser: Erfaringer fra klinikk og forskning, ved Eli Kristine Fiksdal Abel, psykologspesialist ph.d, Oslo universitetssykehus
 

Parallell D: Erfaringer fra pårørendes møte med hjelpeapparatet, ved Lena Sørensen, seksjonsleder ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) v/ St. Olavs hospital HF, og Lisbeth Lorentzen, NKS Veiledningssenteret for pårørende. 

Parallell E: Digital terapi tilbud for unge som har vokst opp med rus i familien, ved familieterapeut Ailin Strømsholm og terapeut Lars Aarvåg-Amundsen, Blå Kors Kompasset Oslo. 

10:40-11:10

Parallell A: Nettverksmøter åpner for nye muligheter, ved rådgiver Roar Bakken, KORUS Midt, rådgiver Solrun Steffensen, NAPHA, gruppeleder Jens Solem, A-Larm, og fylkesleder Anna-Elise Opheim, Mental Helse. 

 

Parallell B: Søvn i rusbehandling, ved Håkon Blomstrøm, avdelingsleder ved Blå Kors klinikk Lade, og lege Remi Andersen fra Vital Things.  

Parallell C: Et godt Dagsverk, ved Camilla Winterbottom, avdelingsleder ved Dagsverket Stavne

Parallell D: Emosjonsregulering og traumefokusert terapi for pasienter innlagt i rusbehandling, ved Edvard Breivik, lege, Molde Behandlingssenter og Ph.d kandidat, NTNU og Johanna Vigfusdottir, psykologspesialist, Molde Behandlingssenter og Ph.d kandidat, NTNU

Parallell E: Tillit og samarbeid – mot en mer recoveryorientert praksis i TSB, ved Turid Wangensteen, forsker, Tyrili FOU

11:15-11:45

11:45-12:45

12:45-13:15

13:15-13:45

13:45-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Parallell A: Musikkterapi i lavterskelarbeid–deltakelse, mestring og medborgerskap, ved Tora S. Gaden og Daniel Garcés, musikkterapeuter ved MO-senteret Eidsvåg i Bergen

Parallell B: Ganske vanlig kan være ganske vanskelig, ved virksomhetsleder Hege Levidatter Hansen og veileder Mathias Estensen, Blå Kors Steg for Steg

Parallell C: I mellomrommet mellom utenfor og innenfor, ved Vebjørn Brækken, fagutvikler, og Arwin Ahmadi, ung-til-ung-formidler ved Uteseksjonen i Trondheim.

Parallell D: Utendørsterapi – erfaring, fag og forskning: En skog av muligheter, ved Are Lerstein, gründer/daglig leder og Raymond Tollefsen, fagansvarlig/prosjektleder,  Medvandrerne. Stein Arve Strand, rådgiver, KORUS Midt.

Parallell E: Emosjonsregulering og traumefokusert terapi for pasienter innlagt i rusbehandling, ved Edvard Breivik, lege, Molde Behandlingssenter og Ph.d kandidat, NTNU og Johanna Vigfusdottir, psykologspesialist, Molde Behandlingssenter og Ph.d kandidat, NTNU

Lunsj

Torill Tombola får fart på lattermusklene våre

Pause

Rus og menneskerettigheter, ved Eivind Digranes, rådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter

Hva nå? Kloke grep for framtida. Sofasamtale med Leo Ajkic, Guri Spilhaug, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Ali Al-Makhrami , ung-til-ungformidler, Uteseksjonen Trondheim kommune og Siv Åse Syrstad, enhetsleder for Rus og psykisk helse i Orkland Kommune

bottom of page