top of page

Program for Ruskonferansen i Trondheim
(Med forbehold om endringer)
Møt bidragsyterne her

18. april

10:00-10:15

10:15-10:45

10:45-11:25

11:25-12:30

12:30-13:10

13:10-13:45

13:45-14:25

14:25-14:45

14:45-15:20

15:20-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Åpning av konferansen 

Status ny forebyggings- og behandlingsreform, ved Helse og omsorgsdepartementet

Helhetlige tjenester- har vi folk nok til det? ved Gunnar Bovim, lege, rådgiver og leder av Helsepersonellkommisjonen.

Lunsj

Utdeling av Kommunerusprisen samt innlegg fra vinnerne

Dette er TSB – innenfor eller utenfor? Ved Nasjonal kompetansetjeneste (TSB)

Faglige betraktninger om fremtiden, ved Helge Waal, spesialist i psykiatri og professor emeritus ved SERAF

Pause

Integrert behandling for ROP-lidelser, ved Lars Lien, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, Høgskolen i Innlandet 

En av 14: Hvordan spørre pasienter om alkoholbruk og hvordan oppdages alkoholproblemer? ved Jørgen G. Bramness, professor ved UiT og seniorforsker ved FHI

Kartlegging av rustrender, ved Katrin Øien, rådgiver KORUS Midt. 

Innenfor eller utenfor? Sofasamtale med Leo Ajkic, konferansier, Helge Waal, spesialist i psykiatri og professor emeritus ved SERAF, Camilla Dahle, brukerrepresentant, og Aleksandra Bartoszko, sosialantropolog, professor i sosialt arbeid, og FoU-leder på Fakultetet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole.

19:00

Middag

Ruskonferansen_logo-2023_slagord_dato.png

19. april

08:30-09:05

09:05-09:40

09:40-10:00

Samtidig rusmiddelavhengighet og generelle læringsvansker, ved Kirsten J. Braatveit, forsker ved Helse Fonna og psykologspesialist ved Blå Kors Haugaland A-senter

Når foreldre ruser seg, ved Turid Wangensteen, forsker Ph.d ved Tyrili FoU og Martine Kihle Dalsrud, lærer og brukerrepresentant

Pause

PARALLELLE SESJONER

10:00-10:30

Parallell A: Prosjekt Bønder og avhengighet ved Aina Winsvold, prosjektleder Ruralis og Åse Prestvik, kvalitets- og utviklingsleder Blå Kors Lade  Behandlingssenter
 

Parallell B: Hvordan jobber vi med overdoseforebygging? Ved Berit Elshaug Johansen, leder ved Enhet for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune og Unni Korshavn, avdelingssjef, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital

Parallell C: INTACT- integrert behandling av traume- og ruslidelser ved Eli Kristine Fiksdal Abel, psykologspesialist ph.d, Oslo universitetssykehus
 

Parallell D: Å være pårørende - refleksjoner rundt pårørende som ressurs i hjelpeapparatet, ved Lena Sørensen, seksjonsleder ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) v/ St. Olavs hospital HF, og Lisbeth Lorentzen, NKS Veiledningssenteret for pårørende. Mer info kommer

Parallell E: Under avklaring

10:40-11:10

Parallell A: Familieintervensjon – presentasjon av nettverksmodell ved KORUS Midt og Napha

 

Parallell B: Presentasjon av to ulike verktøy knyttet til VR- og velferdsteknologi (mer informasjon kommer)

Parallell C: Et godt Dagsverk, ved Camilla Winterbottom, avdelingsleder ved Dagsverket Stavne

Parallell D: Emosjonsregulering og traumefokusert terapi for pasienter innlagt i rusbehandling, ved Edvard Breivik,  lege, Molde Behandlingssenter og Ph.d kandidat, NTNU og Johanna Vigfusdottir, psykologspesialist, Molde Behandlingssenter og Ph.d kandidat, NTNU

Parallell E: Under avklaring

11:15-11:45

11:45-12:45

12:45-13:15

13:15-13:45

13:45-15:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Parallell A: Musikkterapi i lavterskelarbeid–deltakelse, mestring og medborgerskap, ved Tora S. Gaden og Daniel Garcés, musikkterapeuter ved MO-senteret Eidsvåg i Bergen

Parallell B: Blå Kors Steg for Steg. Mer info kommer

Parallell C: Ungdommer og medarbeidere fra Uteseksjonen i Trondheim kommune. Mer info kommer.

Parallell D: Utendørsterapi – erfaring, fag og forskning: en Skog av muligheter, ved Are Lerstein, gründer/daglig leder og Raymond Tollefsen, fagansvarlig/prosjektleder,  Medvandrerne. Stein Arve Strand, rådgiver, KORUS Midt.

Lunsj

Torill Tombola får fart på lattermusklene våre

Pause

Rus og menneskerettigheter, ved Stine Langlete, seniorrådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter

Hva nå? Kloke grep for framtida. Sofasamtale med blant andre Leo Ajkic, Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

bottom of page