top of page

Program

Programmet for Ruskonferansen 2023 er ennå ikke helt ferdigspikret, men her kan du se litt av det som venter deg.

 

Følg med på denne siden som oppdateres fortløpende. Det blir altså enda flere spennende innslag!

hod sin logo.png

Status for ny forebyggings- og behandlingsreform

Hva blir viktig i fremtiden når det gjelder demografi, faglige og politiske føringer, samt tilgang på kompetanse og personell?

Én av 14: Hvordan spørre pasienter om alkoholbruk og hvordan oppdages alkoholproblemer?

Jørgen G.  Bramness, professor og seniorforsker ved FHI og UIT

Jørgen Bramness.jpg
gunnar bovim.PNG

Helhetlige helsetjenester, har vi nok folk til det?

Gunnar Bovim, lege og leder for Helsepersonellkommisjonen

Kartlegging av rustrender

Katrin Øien, rådgiver ved KORUS Midt

Katrin Øien-090_edited.jpg
lars lien.jpg

Integrert behandling for ROP-lidelser

Lars Lien, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og professor ved Høgskolen i Innlandet og Universitet i Tromsø

Når foreldre ruser seg

Turid Wangensteen, forsker Ph.D ved Tyrili

Martine Kihle Dalsrud, lærer og brukerrepresentant, Barn av Rusmisbrukere 

martine et al 2.PNG
tøyen.png

Nabolagscoaching

Tøyen Sportsklubb

Læringsvansker og rus

Kirsten Braatveit, Ph.d ved Haugaland A-senter

logo tsb nasjonalkompetansetjeneste.png

Dette er TSB – innenfor eller utenfor?

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Stine Langlete.jpg

Faglige betraktninger om fremtiden 

Helge Waal, psykiatriprofessor ved UiO

Helge Waal (1).jpg

Rus og menneskerettigheter 

Stine Langlete, seniorrådgiver ved
Norges institusjon for menneskerettigheter

Sofasamtale om å være innenfor eller utenfor

Diskusjon mellom Leo Ajkic, psykiatriprofessor Helge Waal, brukerrepresentant Camilla Dahle og sosialantropolog Aleksandra Bartoszko.

Aleksandra Bartoszko.JPG
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS LOGO NY.PNG

INTACT – Integrert behandling av traume- og ruslidelser
Kristine Fiksdal Abel, psykologspesialist Ph.D, Oslo Universitetssykehus

Bønder og avhengighet

Åse Prestvik, kvalitets og utviklingsleder ved Blå Kors Lade Behandlingssenter

Aina Winsvold, seniorutreder og forsker ved Ruralis

COLOURBOX16743608_edited.jpg
OVERDOSEILL.PNG

Hvordan jobber vi med overdoseforebygging?

Berit Elshaug Johansen, leder ved Enhet for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune

Familieintervensjon – presentasjon av nettverksmodell 
Ved KORUS og NAPHA

napha og korus.png

Vi kan også se frem til spennende parallellsesjoner om digital behandlingsmetodikk og VR-teknologi. 

Toril Tombola.jpg

Emosjonsregulering og traumefokusert terapi for pasienter innlagt i rusbehandling

Johanna Vigfussdottir og Edvard Breivik

Johanna Vigfusdottir og Edvard Breivik.jpg

Tor Ivar Hagen tar med seg karakteren Toril Tombola for å få fart på lattermusklene våre! 

Vi skal tradisjonen tro dele ut Kommunerusprisen. Gå inn her og nominer kommuner som utmerker seg enten innen forebygging eller behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer.

Kommunerusprisen.jpg
bottom of page