Program

Konferansier: Else Kåss Furuseth

Konferansen varer fra kl. 10.00 – 15.00 begge dager. Vi vil gjøre mindre justeringer av klokkeslett innenfor denne tidsrammen frem til konferansen.

Onsdag 28. april

10.00    Åpning av konferansen

             Else Kåss Furuseth

             Helse- og omsorgsminister Bent Høie

10.30    Rusreform: Hva skjer? Hva blir konsekvensene?

             Willy Pedersen

11.00    Fyllik

             Julie Winge

11.30    Pause

12.15    Perspektiver på avhengighet

             Edmund Henden

12.45    Panelsamtale om avhengighet

             Anders Aavik, Lars Lien og Cecilie Schou Andreassen i samtale med Else Kåss Furuseth

13.30    Pause

13.45    Kommunerusprisen 2021

14.15    Du vinner hvis du vil

             Steinar Mundal

15.00    Slutt for dagen

 

Torsdag 29. april

10.00    Hekta på jobb

             Eline Rognli

10.45    Panelsamtale om arbeid

             Terje Pedersen, Erlend Paxal og Chris Klemmetvold i samtale med Else Kåss Furuseth

11.30    Pause

12.15    Pasienter i døgnbehandling – kjennetegn og behandlingsutfall

             Helle Wessel Andersson

12.45    Rusens ansikt

             Ingeborg Senneset

13.15    Panelsamtale om rusbehandling

             Sturla Haugsgjerd, Ingvil Trana og Guri Spilhaug i samtale med Else Kåss Furuseth

14.00    Pause

14.15    Med hodet kaldt og hjertet foran

             Bianca Simonsen

15.00.   Program slutt

 

Istedenfor tradisjonelle parallellseminar vil presentasjoner av forsknings- og utviklingsprosjekter være tilgjengelig for deltakerne i en uke før og en uke etter konferansedagene. Ta kontakt hvis du har lyst til å bidra med en presentasjon! Oversikt over presentasjonene kommer.

 

  • Facebook
  • Instagram