Konferansier: Thomas Seltzer

 

Program onsdag 24. april

09.00 Registrering

10.00

Velkommen til konferansen

Knauskoret

Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF

10.20

Oppvekst, utenforskap og rus

Ivar Frønes, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge og professor emeritus ved UiO

10.50

Sofasamtale

Ronny Rene Nielsen, Eva-Brit Langva, Ivar Frønes, Thomas Seltzer

11.20 Pause

11.40

Gjengangere – hvem får et rusproblem og hvordan overføres rusmiddelproblematikk over generasjoner?

Eivind Ystrøm, professor ved Psykologisk institutt, UiO

12.20

Utdeling av Kommunerusprisen

12.40 Lunsj

14.10

I skyggen av oljeeventyret

Film av Marte Hallem

Samtale mellom Aksel Tjora, Marte Hallem, Kim Røe, Ingrid Kristiansen, Geir Ove Heir og Thomas Seltzer.

15.40 Pause

Parallellsesjoner

16:00-16.30

NORSE feedbackverktøy

Hege Govasmark, prosjektleder, St. Olavs hospital HF

Å reise seg fra asken

Eva-Brit Langva, fylkesleder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, lokalpolitiker, bruker og pårørende

Trening som medisin

Henrik Loe, forsker / PhD klinisk medisin, St. Olavs hospital

Hvordan går det med pasientene?

Helle Wessel Andersson, PhD, forskningsrådgiver, St.Olavs hospital

Flasketuten peker på bedriftskultur

Camilla Lynne Bakkeng, fagleder, AKAN kompetansesenter

16:45-17.15

NORSE feedbackverktøy

Hege Govasmark, prosjektleder, St. Olavs hospital HF

Å reise seg fra asken

Eva-Brit Langva, fylkesleder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, lokalpolitiker, bruker og pårørende

Trening som medisin

Henrik Loe, forsker / PhD klinisk medisin, St. Olavs hospital

Hvordan går det med pasientene?

Helle Wessel Andersson, PhD, forskningsrådgiver, St.Olavs hospital

Flasketuten peker på bedriftskultur

Camilla Lynne Bakkeng, fagleder, AKAN kompetansesenter

17.15      Program slutt 

Program  torsdag 25.april

08.30

Pasientens helsetjeneste - hva har regjeringen gjort på rusfeltet og hvorfor har de gjort det?

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helsedepartementet

08.55

Ja visst er det forskjell på folk

Om betydningen av kjønnsspesifikk tenkning i møte med mennesker som har en ruslidelse

Kari Lossius, psykolog

09.35

Insatser innom ehälsa för beroendeproblematik – aktuell evidens

Anne H. Berman, docent i klinisk psykologi

10.15 Pause

10.35

Røverdatter

My heart belongs to daddy

Sofia Haugan, filmskaper og pårørende, i samtale med Thomas Seltzer

11.35 Lunsj

Parallellsesjoner

13:00-13.45

Aldring og rus

Fred Rune Rahm, lege, KoRus Sør

Rusavhengighet kan også være en gave

Potensialet i endring når man må!

Ronny Rene Nielsen, RIO

Senter for eTerapi – veiledet behandling på internett

Fredrik Lund, psykolog, og Javier Montero, psykiatrisk sykepleier, Senter for e-terapi, St. Olavs hospital HF

Somatisk helse og rus

Cathrine Ask, spesialsykepleier,

og Marte Hanche-Olsen,

forskningsrådgiver, avdeling for TSB,

Helse Møre og Romsdal

13:55-14.40

Brukermedvirkning i rustjenesten

– en kvalitativ studie

Merethe Wenaas, stipendiat ved Klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal HF

Etterlatte etter narkotikarelatert død i et recoveryperspektiv (END-prosjektet)

Kari Dyregrov, professor, HVL og UiB

Et bedre liv- kan likepersonsarbeid skape håp hos rusavhengige i behandling?

Tommy Sjåfjell, prosjektleder for «Et bedre liv»

Ny nasjonal overdosestrategi 2019-2022

Espen Freng, rådgiver i Helsedirektoratet

13:00-14.40

Korte presentasjoner av pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

14.40 Pause

                   

15.00

Våg å være

Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista

 

15.45

Slutt 

Trykk på PDF-ikonet for

utskriftsversjon av programmet

© 2018 Kompetansesenter rus- Midt-Norge