Praktisk informasjon

Påmelding og innlogging

Ruskonferansen 2021 er en digital konferanse. Påmeldte vil få innloggingsinformasjon ca 2 uker før konferansen. Når du logger inn vil du ha mulighet til å se deltakerlisten, ha kontakt med andre påmeldte via e-post, chat eller videomøte, lese om bidragsyterne og stille spørsmål til arrangøren. Du kan også besøke det virtuelle utstillingsområdet når dette åpner, og se presentasjoner av forsknings- og utviklingsprosjekter både før og etter konferansedagene.

Vi oppfordrer deg med andre ord til å melde deg på tidlig for å få fullt utbytte av alt Ruskonferansen 2021 byr på. Siste frist for påmelding er tirsdag 27. april. Frem til 14. april kan du melde deg av konferansen uten kostnad. Etter denne datoen er all påmelding bindende og deltakeravgift må betales. Påmeldte som ikke har anledning til å delta på konferansen kan overlate deltakerplassen til en annen. Gi oss i såfall beskjed, så endrer vi innloggingsinformasjonen.

Priser

Deltakeravgiften avhenger av hvor mange som meldes på fra samme arbeidssted, brukerorganisasjon eller pårørendeorganisasjon. Den rabatterte prisen gjelder kun for deltakere som faktureres sammen. Deltakere fra samme arbeidssted eller organisasjon trenger ikke melde seg på samtidig for å få rabattert pris, men må oppgi samme fakturainformasjon.

1 - 4 deltakere fra et arbeidssted: kr. 1800,- per deltaker

5 - 19 deltakere fra samme arbeidssted: kr. 1550,- per deltaker

20 eller flere deltakere fra samme arbeidssted: kr. 1000,- per deltaker

  

1 - 4 deltakere fra en brukerorganisasjon eller pårørendeorganisasjon: kr. 750,- per deltaker

5 eller flere deltakere fra samme brukerorganisasjon eller pårørendeorganisasjon: kr. 500,- per deltaker

Presentasjoner av forsknings- og utviklingsprosjekt

Istedenfor tradisjonelle parallellsesjoner kan deltakerne på Ruskonferansen i år se presentasjoner av rusrelaterte forsknings- og utviklingsprosjekter i tillegg til "hovedsendingen". Presentasjonene vil gjøres tilgjengelige for deltakerne en uke før konferansen og i en uke etter konferansen. Vi ønsker alle som har et FoU-prosjekt de ønsker å fortelle om velkommen til å sende inn presentasjoner. Det er opp til deg om du vil filme presentasjonen, legge tale til en powerpointpresentasjon eller formidle på annet vis.

Ta kontakt for mer informasjon hvis du ønsker å presentere et prosjekt.

Virtuelt utstillingsområde

Selv om årets konferanse er digital ønsker vi at den skal være en møteplass for folk fra rusfeltet. I tillegg til gode løsninger for kommunikasjon mellom deltakere vil vi ha et virtuelt utstillingsområde. Her blir det digitale standplasser hvor utstillere kan laste opp informasjon, bilder og film, samt være tilgjengelig på chat når de ønsker det. Utstillerområdet vil åpne omtrent en uke før konferansen og være åpent en stund i etterkant, slik at deltakere får god tid til å besøke stands. Vi ønsker oss en stor og variert utstilling med virtuelle stands fra brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, klinikker, tiltak, kompetansesentra og forskning.  Utstillerplass er gratis, men de som skal bemanne utstillingen må være påmeldt konferansen. Ta kontakt hvis du ønsker å være utstiller.

Kursgodkjenninger

Norsk psykologforening: Ruskonferansen 2021 er godkjent som 10 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk Sykepleierforbund: Ruskonferansen 2021 er godkjent som meritterende med 10 timer i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie.