Praktisk informasjon

Påmelding og innlogging

Ruskonferansen 2021 er en digital konferanse. Påmeldte vil få innloggingsinformasjon ca 3 uker før konferansen. Når du logger inn vil du ha mulighet til å se deltakerlisten, ha kontakt med andre påmeldte via e-post, chat eller videomøte, lese om bidragsyterne og stille spørsmål til arrangøren. Du kan også besøke det virtuelle utstillingsområdet når dette åpner, og se presentasjoner av forsknings- og utviklingsprosjekter både før og etter konferansedagene.

Vi oppfordrer deg med andre ord til å melde deg på tidlig for å få fullt utbytte av alt Ruskonferansen 2021 byr på. Siste frist for påmelding er mandag 26. april. Frem til 14. april kan du melde deg av konferansen uten kostnad. Etter denne datoen er all påmelding bindende og deltakeravgift må betales. Påmeldte som ikke har anledning til å delta på konferansen kan overlate deltakerplassen til en annen. Gi oss i såfall beskjed, så endrer vi innloggingsinformasjonen.

Priser

Deltakeravgiften avhenger av hvor mange som meldes på fra samme arbeidssted, brukerorganisasjon eller pårørendeorganisasjon. Den rabatterte prisen gjelder kun for deltakere som faktureres sammen. Deltakere fra samme arbeidssted eller organisasjon trenger ikke melde seg på samtidig for å få rabattert pris, men må oppgi samme fakturainformasjon.

1 - 4 deltakere fra et arbeidssted: kr. 1800,- per deltaker

5 - 19 deltakere fra samme arbeidssted: kr. 1550,- per deltaker

20 eller flere deltakere fra samme arbeidssted: kr. 1000,- per deltaker

  

1 - 4 deltakere fra en brukerorganisasjon eller pårørendeorganisasjon: kr. 750,- per deltaker

5 eller flere deltakere fra samme brukerorganisasjon eller pårørendeorganisasjon: kr. 500,- per deltaker

Presentasjoner av forsknings- og utviklingsprosjekt

Presentasjoner av forsknings- og utviklingsprosjekter vil gjøres tilgjengelige for deltakerne en uke før og i en uke etter konferansen. Ta kontakt hvis du ønsker å presentere et prosjekt.

Virtuelt utstillingsområde

Vi ønsker brukerorganisasjoner, rusbehandlingssteder og de som driver tiltak for personer med rusutfordringer velkommen til å presentere seg selv og sine tilbud i Ruskonferansens virutelle utstillingsområde. Utstillerplass er gratis, men de som skal bemanne utstillingen må være påmeldt konferansen. Ta kontakt hvis du ønsker å være utstiller.

  • Facebook
  • Instagram