Påmelding

Påmeldingsskjema for 2023 er under produksjon

Det er ennå ikke mulig å melde seg på Ruskonferansen 2023.
Men vær tålmodig og følg med på vår facebookside