top of page

Martine Kihle Dalsrud og Turid Wangensteen

martine et al 2.PNG

Martine Kihle Dalsrud og Turid Wangensteen har sammen skrevet læreboken «Når foreldre ruser seg. 

Kihle Dalsrud er utdannet lærer, og skriver nå en masteroppgave om unge pårørendes opplevelse av overgangen til voksenlivet. Hun har selv vokst opp med foreldre med psykiske utfordringer og rusmiddelproblemer. Kihle Dalsrud har vært engasjert i brukerorganisasjonen Barn av Rusmisbrukere i ti år, og jobbet som fagansvarlig i organisasjonen i fire år. 

Turid Wangensteen er utdannet barnevernpedagog og familieterapeut, og har en master i moderne forvaltning (MPA). Doktorgradsprosjektet handlet om barn og unge som har foreldre med rusmiddelavhengighet (Når stigma og skam står i veien, 2020). Wangensteen har jobbet mange år i Tyrili som behandler, i ledelse og nå som forsker.

bottom of page