top of page

Lena Sørensen og Lisbeth Lorentzen

Lena Sørensen og Lisbeth Lorentzen.jpg

Lena Sørensen er utdannet sosionom med videreutdanning innen ledelse. Hun har mange års erfaring fra arbeid innen rusfeltet, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

 

Sørensen er opptatt av at personer som er berørt av andres rusbruk skal bli sett, hørt og ivaretatt. I dag jobber hun som seksjonsleder ved Lærings- og mestringssenteret ved KORUS Midt / Klinikk rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs.

LMS har en rekke tilbud til mennesker som er berørt av andres rusbruk. 

Lisbeth Lorentzen er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, samt videreutdanning i familieterapi. Hun har mange års erfaring fra arbeid med familier der rus og psykisk har utgjort en betydelig belastning over tid.

 

Lorentzen har jobbet både i videregående skole, institusjoner, spesialisthelsetjeneste og kommunale enheter. I dag jobber hun som veileder ved NKS Veiledningssenter for pårørende, Midt-Norge.

bottom of page