top of page

Lars Lien

Lars Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og professor ved Høgskolen i Innlandet. Han er leder for Norsk psykiatrisk forening. 

Lien ledet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) i åtte år, og har i dag en bistilling der som rådgiver. 

Lars Lien skal under Ruskonferansen fortelle om integrert behandling for ROP-lidelser.   

Et bilde av Lars Lien inne på et restaurantlokale.
bottom of page