Lars Lien

Lars Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og professor ved Høgskolen i Innlandet og Universitet i Tromsø.

 

Han ledet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) i åtte år og er nå ansatt som rådgiver.

 

Han leder dessuten arbeidet med utvikling av pakkeforløp for ROP lidelser for Helsedirektoratet og har en bistilling som overlege ved russeksjonen ved Sàmi Klinihkka i Karasjok.

 

Lars Lien deltar i panelsamtale om avhengighet under Ruskonferansen.  

Lars Lien.jpeg