Kontakt:

Ved spørsmål om påmelding: Unn Grimstad

 

Ved spørsmål om Kommunerusprisen 2021: Britt Kjerkreit Ivarson

 

Kontaktperson for bidragsytere: Arnhild Strand Soleng

 

Kontaktperson for presse og media: Trond Ola Tilseth