Kontakt:

For spørsmål om påmelding: 

Unn Grimstad

For spørsmål om Kommunerusprisen 2019: 

Britt Kjerkreit Ivarson

For spørsmål om stands: 

Anne Merete Grande

Kontaktperson for foredragsholdere: 

Arnhild Strand Soleng

Kontaktperson for presse og media:

Trond Ola Tilseth