top of page
Kommunerusprisen, kommuneruspris, kommunerusprisen 2021, kommune pris rus, pris kommune rus, nominer kommune rus pris, KS rus pris, ruskonferansen pris, ruskonferansen kåring kommune, premie kommune rus, ruskonferansen kommune pris rus,

Rusbehandlingen i Midt-Norge og KS deler i april 2025 ut Kommunerusprisen for sjuende gang. 

Under finner du informasjon om hvordan du kan nominere egen kommune til Kommunerusprisen 2025. 

Det er også lov å nominere andre kommuner du mener har gjort seg fortjent til prisen. 

 

Formål med prisen

Med prisen ønsker vi å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging eller behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer.

Samtidig med at prisen er en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid, håper vi prisen kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner.

Kriterier

Kommunerusprisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som, enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats, har gjort seg gode erfaringer innen ett eller flere av følgende punkter:

  • Nye metoder eller prosjekt som bedrer livssituasjonen til personer med rusproblemer i egen kommune.

  • Økt kvalitet i samhandlingen mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.

  • Forebyggende tiltak i befolkningen.

  • Behandlingstiltak i kommunen.

  • Pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.

 

Hva består prisen av?

Prisvinneren får presentere seg under Ruskonferansen 2025. I tillegg får vinneren et kunstverk, samt dekket deltakeravgift og middag for tre personer. 

 

Hvem kan nominere kandidater?

Kommuner oppfordres til å nominere seg selv til prisen. Andre som ønsker å nominere en eller flere kommuner bes om først å forankre dette i kommunen(e) det gjelder.

Hvordan nominerer du kandidater?

Du kan bruke skjemaet nederst på denne siden, eller kontakte Britt Kjerkreit Ivarson på e-post britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no eller telefon 977 40 993 for å få tilsendt forslagsskjema.

Britt kan også kontaktes hvis du har spørsmål om Kommunerusprisen.

Frist for å nominere

1. mars 2025

Jury

Innsendte forslag vurderes av en jury som består av representanter fra:

  • Regionalt lederforum for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Midt-Norge

  • KS

  • Kompetansesenter rus – Midt-Norge

  • Representant fra regionalt brukerutvalg i Helse Midt- Norge

Tidligere vinnere

2023: Suldal kommune

2021: Steigen kommune

2019: Uteseksjonen i Oslo kommune

2017: Ørland kommune

2015: Sandnes kommune

2013: Molde kommune

 

kommunerusprisen 2023.jpg

Vinneren av Kommunerusprisen i 2023 var  Suldal kommune. Fra venstre: Marte Berekvam (enhetsleder Suldal heimetenester), Petter Hoås (ruskonsulent), Anne Birkeland (leder NAV Suldal/Sauda) og Gerd Helen Bø (ordfører i Suldal).  Foto: Trond Ola Tilseth

Nominasjon av kandidat til Kommunerusprisen 2025

LOGO ST OLAVS.gif
ks LOGO.gif
bottom of page