top of page

Katrin Øien

Katrin Øien har siden 2013 vært ansatt som rådgiver ved KORUS Midt der hun jobber med kartleggingsverktøyene Ungdata og BrukerPlan, samt kartleggingen av rustrender; Føre Var Trondheim.

Nettopp kartlegging av rustrender er temaet hun vil snakke om under Ruskonferansen 2023. 

Øien er for øvrig veileder i kartleggingsmetodene HKH – Hurtig Kartlegging og Handling, og SAT – Situasjon, Analyse, Tiltak. Videre arbeider hun  med forebyggende tiltak overfor ungdom. Dessuten har hun jobbet med Nasjonal Overdosestrategi i Midt-Norge.

Rådgiveren har en mastergrad i Sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU, samt en del fag i sosiologi. Hun ar tidligere jobbet som miljøterapeut ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, og som forskningskoordinator ved klinikken. Vinteren 2020-2021 var hun trainee hos EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Katrin Øien-090_edited.jpg
bottom of page