top of page

Eva Sørlie og Karoline Rollag

Eva Sørlie er siviløkonom med spesialisering innen organisasjonspsykologi, og videreutdanning innen pedagogikk, sosiologi og rus og avhengighet. Hun brenner for opplæring, kompetanseutvikling og livslang læring. Som opplæringsansvarlig ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB jobber Sørlie for å spre kunnskap innen rus- og avhengighetsbehandling. Hun er leder for satsingen TSB-skolen, som har ambisjon om å synliggjøre og videreutvikle en felles kunnskapsplattform for TSB.

Karoline Rollag er sykepleier med videreutdanning i helseledelse og veiledning. Hun har jobbet både klinisk og som leder innen rus- og avhengighet det meste av sin yrkeskarriere. Hun har erfaring fra analyse av aktivitetsdata og pasientstrøm innen TSB på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Rollag har ansvar for satsingen TSB i Norge, som kartlegger alle TSB-virksomhetene i landet. Målet er å gjøre tjenestene synlige og tilgjengelige. Satsningene bygger på og understøtter hverandre. For å utvikle faget videre, trenger vi å vite status og hva som er praksis nå i dag.

Eva Sørlie og Karoline Rollag.png
bottom of page