top of page

Berit Elshaug Johansen

Berit Elshaug Johansen er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helse (Spesialsykepleier). Hun har også videreutdanning i rus og velferdsteknolog, samt i voldsrisikovurdering og -håndtering.

Elshaug Johansen har jobbet  innen psykisk helse og rus siden2012. I dag er hun avdelingsleder for forebyggende team, og brenner for overdoseforebyggende arbeid i kommunen. Hun har jobbet mye med innføring av ulike tiltak de siste to årene. 

Avdelingslederen er spesielt opptatt av:

  • Overdoseforebygging

  • Ungdom og unge voksne

  • Foreldre/foresatte med barn

  • Kontakt med frivillige organisasjoner og aktivitetstiltak som for eksempel KBK gatelag ( Kristiansund ballklubb)
     

Under Ruskonferansen holder hun innlegget «Hvordan jobber vi med overdoseforebygging?» sammen med

Unni Korshavn

Berit Elshaug Johansen.jpg
bottom of page