top of page

Johanna Vigfusdottir og
Edvard Breivik

Edvard Breivik og Johanna Vigfusdottir samarbeider i et prosjekt der de undersøker hvor gjennomførbart det er å tilby pasienter i rusbehandling en kombinasjon av DBT (dialektisk atferdsterapi) ferdighetsoplæring, emosjonsregulering og traumebehandling med narrativ eksponeringsterapi. 

Både Breivik og Vigfusdottir er i forbindelse med prosjektet i et pågående PhD-løp ved NTNU i 50 prosent stilling.

Edvard Breivik er konstituert overlege med spesialisering i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Han har gjennomført «Global Mental Health: Trauma and Recovery CertificateProgram» ved Harvard School of Public Health. Breivik er utdannet i traumeterapiene narrativ eksponeringsterapi og EMDR. Han bor sammen med kone og tre døtre i Molde.

Johanna Vigfusdottir er psykologspesialist.  Hun har de siste sju årene primært jobbet med pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse ved DBT team ROBUST iMolde. Vigfusdottir, som opprinnelig er islending, bor sammen med mann og to barn i Molde og trives godt. 

Johanna Vigfusdottir og Edvard Breivik.jpg
bottom of page