top of page

Jens Solem

Jens Solem har  30 års egenerfaring med rusavhengighet. Nå har han vært rusfri i 23 år med hjelp fra selvhjelpsgrupper(AA) og brukerorganisasjoner.

Solem er ansatt i 40 prosent stilling i A-larm som brukerrepresentant.( A-larm en bruker og pårørendeorganisjasjon på rusfeltet). Han har ansvar for BRUA, et samarbeid mellom A-larm , Seg for Steg og LBS om en brukerstyrt kveld hver uke. 

Solem sitter i brukerrådet i Helse Midt- Norge. Han er dessuten medlem i ulike råd og utvalg sammen med  andre brukerorganisasjoner, Statsforvalter, Korus, Napha, KBT og NAV.

Solem deltar i sesjonen "Nettverksmøter åpner for nye muligheter".

jens-solem.png
bottom of page