top of page

Jørgen G. Bramness

Jørgen G. Bramness er lege og spesialist i psykiatri.

 

Han har publisert mer enn 200 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi,  farmakologi, rusmiddelavhengighet og misbruk av legemidler. Bramness har skrevet mer enn 20 bøker og lærebokkapitler og mange populærvitenskapelige bidrag.

 

Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiskhelse og professor i psykiatri ved UiT - Norges arktiske universitet.

Han er kommende president i European Federation for Addiction Societies (EUFAS) og redaksjonsmedlem i European Addiction Reseach

 

Jørgen Bramness.jpg
bottom of page