Ingvil Trana

Ingvil Trana er spesialsykepleier innen rus og psykiatri og jobber som LAR-behandler i Helse Vest.

Hun har en bachelor i media og kommunikasjon og har en lang bakgrunn innen administrasjon og informasjon fra oljerelatert bransje og Økokrim. Interessen for en meningsfull jobb innen rus og psykisk helse fikk henne til å ta en bachelor i sykepleie og master i rus- og psykisk arbeid.

- Det å ha jobbet så lenge i det private næringsliv har gjort meg veldig serviceinnstilt og fleksibel og det har jeg tatt med meg inn i helsebransjen, sier Trana.

Hun har jobbet i i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) siden spesialisthelsetjenesten tok over i 2015, og på helse- og velferdskontor med rus og psykiatri.

 

- Jeg opplever at informasjonsbakgrunn og helseutdanning er en god kombinasjon. Det er mye administrativt arbeid som LAR-behandler og viktig å kunne gi klar og tilpasset informasjon. 

Ingvil Trana deltar i panelsamtale om rusbehandling under Ruskonferansen.

 

Ingvil Trana.jpg