Helle Wessel Andersson

helle til programhefte ruskonferansen 2.

Foto: Trond Ola Tilseth

Helle Wessel Andersson er forskningsrådgiver ved Klinikk for rus – og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital.

Hun har utdanning fra NTNU med en doktorgrad i psykologi, og flere års erfaring med helsetjenesteforskning, med særlig fokus på tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser.  De siste åtte årene har hun jobbet som forsker ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital. Hennes forskningsinteresser omfatter behandlingsforløp og utfall av rusbehandling.

Innlegget til Helle under Ruskonferansen heter Pasienter i døgnbehandling – kjennetegn og behandlingsutfall. Det handler om personer med alvorlig rusavhengighet, nærmere bestemt den gruppa som mottar døgnbehandling for rusproblemene sine.

Basert på data samlet inn ved fem klinikker i helse Midt-Norge kan hun si noe om 

  • hva som kjennetegner pasientene

  • hvordan det går med dem etter avsluttet behandling

  • hvilke faktorer som har betydning for behandlingsresultatet