top of page

Eli Kristine Fiksdal Abel

Eli Kristine Fiksdal Abel er spesialist i rus - og avhengighetspsykologi. Hun har jobbet klinisk i dette feltet siden 2009. De siste årene har hun delt tiden mellom forskningsprosjektet INTACT og klinikk og fagutviklingsarbeid i Seksjon rus - og avhengighetspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus.

Spesialisten har over tid vært opptatt av at pasientene i poliklinikken skal ha et minst like godt og kunnskapsbasert behandlingstilbud som pasienter i øvrig spesialisthelsetjeneste. For henne er det en selvfølge at  dette også inkluderer pasienter i legemiddelassistert rehabilitering.

Fiksdal Abel er interesserer seg for hvordan vi kan få til mer klinisk forskning, og implementere nye behandlingsmetoder i TSB.

Eli Kristine Fiksdal Abel.jpg
bottom of page