top of page

Helge Waal

Helge Waal begynte i rusfeltet som lege i Statens klinikk for narkomane, Hov i Land i 1968. Han fortsatte utdannelse som psykiater i Statens klinikk for barne- og ungdomspsykiatri og deretter i Psykiatrisk klinikk Vinderen og i Gaustad sykehus.

 

Hovedinteressen har hele tiden vært behandling av ruslidelser i kollektiver, akuttinstitusjoner og gjennom utvikling av LAR-systemet. I tillegg har Waal ledet prosjektene «Alternativ til fengsling av ungdom», «Forandringsarbeid i psykiatriske sykehus» og utvikling av kollektiver som tilbud.

 

Han er godkjent veileder i psykoterapi og ble professor i psykiatri midt på 1990-tallet. Etter dette startet han den første universitetsenheten for rusmedisin, Seksjon for kliniskrusmiddelforskning, senere SERAF, Senter for rus og avhengighetsforskning.

Under Ruskonferansen vil Waal holde innlegget «Faglige betraktninger om fremtiden»

 

Helge Waal (1).jpg
bottom of page