top of page

Håkon Blomstrøm og Remi Andersen
 

Håkon Blomstrøm.jpg

Håkon Blomstrøm er avdelingsleder på avrusningen Blå Kors klinikk Lade. Han er utdannet spesialsykepleier og har arbeidet på Blå Kors siden 2018.

Som ledd i behandlingen ble det ved klinikken i 2019 montert avansert søvnovervåking, Somnofy, på alle rom. Med dette ønsket de å gi både pasient og personal økt innsikt i søvnmønsteret til den enkelte.

Blomstrøm var involvert fra starten og skal  i sitt innlegg på Ruskonferansen fortelle om klinikkens erfaring med søvnovervåkning. 

Remi Andersen.jpg

Remi Andersen er utdannet lege fra UiO 1999. Han har vært aktiv langrennsløper og har en allsidig yrkeskarriere fra Forsvaret, idrettsmedisin, sykehjemsmedisin, rus- og psykiatri og UiO.

 

Andersen er spesielt opptatt av søvn som viktig for god helse og prestasjon. Han jobber nå til daglig som sykehjemsoverlege på Oppsalhjemmet i Oslo og som lege i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser ved Mestringshusene på Bolkesjø.

Han er også lege for junior-, rekrutt og paralandslaget i langrenn. De siste tre årene har han vært engasjert som rådgiver for VitalThings som driver med avansert sensorteknologi, maskinlæring og avansert bruk av data for å gi tryggere og bedre pasientbehandling.

bottom of page