Guri Spilhaug

Guri Spilhaug er lege, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Hun  er leder av nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Spilhaug har variert jobberfaring innenfor fagområdet rus- og avhengighet siden 1990: Klinisk virksomhet i Oslo universitetssykehus, ledelse i Kirkens Bymisjon, spesialrådgiver i Legeforeningens fagavdeling, samt oppfølging av fagområdet i Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst.

 

Hun leder også Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin i Legeforeningen og har vært med på utviklingen av egen spesialitet for leger.  

Under Ruskonferansen deltar hun i panelsamtale om rusbehandling. 

Guri_Spilhaug_2019_stor.jpg