top of page

Gunnar Bovim

gunnar bovim.PNG

Gunnar Bovim er tidligere direktør for St. Olavs hospital, han har vært direktør i Helse Midt-Norge og rektor ved NTNU.

For tiden er han rådgiver for ledelsen ved NTNU, men han tar også eksterne oppdrag. Bovim er styreleder Oslo Universitetssykehus, Innovasjon Norge, og Stiklestad Nasjonale kultursenter. Han ledet også Helsepersonellkommisjonen

Da han som medisinstudent arbeidet med rusavhengige var han spesielt interessert i hvordan rusmidler påvirker hjernen. I 1993 ble han professor i nevrologi, men han har siden 1995 i hovedsak hatt lederoppgaver. 

Under Ruskonferansen 2023 holder han innlegget «Helhetlige helsetjenester, har vi folk nok til det?»

bottom of page