Eline Rognli

Eline Rognli er psykologspesialist i klinisk arbeid med rus- og avhengighet. Hun har klinisk bakgrunn hovedsakelig fra legemiddelassistert rehabilitering. Forskningen hennes har handlet om rusbruk og psykiske lidelser, særlig rus og psykose, samt rusbehandling.

 

Rognli jobber ved Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved OUS, hvor hun blant annet leder forskningsprosjektet "Hekta på jobb".  

For personer med rusutfordringer kan det å være i jobb ha mange positive effekter. Arbeid kan representere sosialt fellesskap, rusfritt nettverk, struktur i hverdagen, mening, aktivitet, tilhørighet, og utvikling av evner og ferdigheter.

 

Mens det er forsket mye på jobbstøttemetodikker for andre pasientgrupper, er lite gjort på rusfeltet.  

Rognlis innlegg handler om forskningsprosjektet Hekta på jobb, der de ser om jobbstøtte kan integreres i behandlingen slik at flere med rusbakgrunn kan komme ut i lønnet arbeid. Studien er pågående, og Rognli vil i foredraget beskrive bakgrunn for prosjektet, innhold i tiltakene vi tester ut, og hvordan det går så langt.  

Eline Rognli.jpg