Edmund Henden

Edmund Henden er professor i vitenskapsteori og etikk ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet. Han har en doktorgrad i filosofi og forsker særlig på temaer innen moralsk psykologi, psykologiens vitenskapsteori, og anvendt etikk.  

 I den vitenskapelige litteraturen om rusavhengighet skilles det ofte mellom en sykdomsforståelse og en rasjonalitetsforståelse av rusavhengighet. I foredraget  Henden holder under Ruskonferansen forklarer han litt av bakgrunnen for dette skillet, og hva som begrunner oppfatningen om at dette er to konkurrerende og uforenlige måter å forstå rusavhengighet på.

 

Henden argumenterer for at begrunnelsen for skillet hviler på noen problematiske normative antagelser, og at det verken er empirisk eller konseptuelt grunnlag for å betrakte psykologiske og mer biologisk orienterte perspektiver på rusavhengighet som motstridende eller uforenlige. 

Edmund Henden.jpg