top of page

Camilla Winterbottom

Camilla Winterbottom har bakgrunn fra restaurantbransjen som hovmester og som franchisetaker i fastfoodbransjen.

Etter å ha jobbet på Nav i noen år dukket det opp en jobb på Stavne Trondheim KF, der Winterbottom har jobbet de siste elleve årene. Hun startet først som jobbkonsulent og gikk etter hvert over til SAMUR som jobbet med ungdom og rus.

I 2016 begynte hun på Dagsverket, som er et lavterskelarbeidstilbud for de som har eller har hatt rusutfordringer. 

Og det er nettopp Dagsverket som blir tema i Camilla Winterbottoms innlegg på ruskonferansen. 

bottom of page