top of page

Brit Logstein

Brit Logstein er leder for Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital, og forsker ved Ruralis- Institutt for rural og regional forskning.

 

Logstein har skrevet en doktorgradsavhandling om psykisk helse i landbruket, og er ellers involvert i flere prosjekt om livskvalitet og helse i landbruket. Et av disse er prosjektet om avhengighetsproblematikk i landbruket.

Brit Logstein.jpg
bottom of page