top of page

Anna-Elise Opheim

Anna-Elise Opheim har vært aktiv i Mental Helse på fylkesbasis siden 2012. Hun var først med i Mental Helse Sør-Trøndelag, der hun deltok i arbeidsgruppa som jobbet for sammenslåing av Mental Helse i de to trønderske fylkene i 2019. 

 

Hun har nå ledet Mental Helse Trøndelag i tre år. Opheim brenner for brukermedvirkning, og er opptatt av at brukerstemmen må løftes frem.

Under Ruskonferansen deltar hun i sesjonen om  Nettverksmøter med åpen dialog, som hun mener kan bidra til at den vanskelige samtalen blir lettere å gjennomføre.
 

bottom of page