top of page

Aleksandra Bartoszko

Aleksandra Bartoszko er sosialantropolog, professor i sosialt arbeid, og FoU-leder på Fakultetet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har forsket og publisert om LAR, aktivisme, funksjonshemming, risikohåndtering og sosialpolitikk, med etnografiske feltarbeid i Nikaragua og Norge. Hennes PhD handlet om medikamentvalg og livskvalitet i LAR. Hennes siste bok «Treating Heroin Addiction in Norway: The Pharmaceutical Other» kom på Routledge i 2021.

Aleksandra Bartoszko.JPG
bottom of page