top of page

Aina Winsvold

Aina Winsvold har en doktorgrad i sosiologi og har i fire år jobbet som forsker i Ruralis –Institutt for rural - og regionalforskning.

 

Ved siden av denne stillingen har hun en bistilling vedNasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk Institutt ved St. Olavs hospital.

En viktig del av arbeidet hennes er å bidra til å minske antallet ulykker i landbruket, og at bøndene skal ha best mulig fysisk og psykisk helse.

 

Winsvold har tidligere erfaring fra forskning innenfor helse, og er nå prosjektleder for «Bønder og avhengighet». I prosjektet er målet å finne best mulig tiltak for de bøndene som står i fare for å utvikle, eller har utviklet, et avhengighetsproblem

Aina Winsvold (1).jpg
bottom of page