top of page

Innenfor
eller
utenfor?

Hvordan skaper vi framtidsretta og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander?

 

Det er temaet for årets nasjonale ruskonferanse i Trondheim, hvor vi håper å se deg og dine kolleger.

siste ruskonferansen.PNG

18.-19. april 2023 møtes vi igjen på Clarion hotell for to dager med faglig påfyll og uformell mingling. Her vil du treffe nye og gamle kjente som jobber i fagfeltet, både fra brukerorganisasjoner, kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Rustrendene endrer seg stadig. Hvordan kan vi ivareta de vi allerede møter i arbeidshverdagen vår på en enda bedre måte? Og hvilken ny metodikk eller organisering trenger vi for å nå ut til de som i dag ikke oppsøker hjelp?

Vi utfordres på å effektivisere tjenestene våre, med tøffere prioriteringer og tydelige krav til kvalitet. Hvordan skal vi tilpasse oss faglige og politiske dreininger, samtidig som vi får færre hender til å hjelpe en befolkning som stadig blir eldre?

Foredragsholderne som kommer til Ruskonferansen vil hjelpe oss på veien til å finne gode svar på disse sentrale spørsmålene. Målet er at vi etter konferansen er bedre rustet til å bistå menneskene vi er her for.

Konferansier er Leo Ajkic

Vi har et spennende program og håper at du allerede nå holder av datoene i kalenderen din.

PÅMELDING HER 

Vi ses i Trondheim!

About & Subscribe
  • Lenke til våre facebookside
  • Lenke til vår instagramkonto
bottom of page