top of page

Åse Prestvik

Åse Prestvik er utdannet klinisk sosionom med videreutdanning innen rusbehandling. Hun har jobbet ved Blå Kors klinikk Lade siden 2009, der hun har hatt spennende utfordringer både i poliklinikk og i døgnavdeling. Nå jobber hun primært med kvalitets -og utviklingsoppgaver, men også høringsuttalelser, anbud og lederstøtte.

I prosjektet Bønder og avhengighet har hun bidratt til utformingen av DAM-søknaden, og sitter i prosjektgruppa sammen med blant andre prosjektleder Aina Winsvold fra Ruralis. Blå Kors Norge er prosjekteier.

åse prestvik lavoppløselig.PNG
bottom of page